Metsärinne

on 7-paikkainen sijaishuollon yksikkö, jonka palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Metsärinteeseen voi tulla avohuollon päätöksellä, huostaanotettuna tai kiireellisesti sijoitettuna. Jälkihuoltoa tehdään sijoituksessa olleiden nuorten kanssa kun lapsi/nuori muuttaa kotiin tai kun hän itsenäistyy. Palveluihin kuuluu myös ammatillinen tukihenkilötoiminta.

Metsärinne sijaitsee Sipoon Talmassa, noin 3 km Keravan keskustasta ja 8 km Nikkilästä. Kulkuyhteydet ovat hyvät, bussipysäkki on noin 400 m päässä. Ympäristö on rauhallinen omakotialue luonnon keskellä. Lapset käyvät läheistä Talman alakoulua ja yläkoulu sijaitsee Nikkilässä. Keravalaiset lapset jatkavat koulunkäyntiä omissa kouluissaan. Toisen asteen oppilaitokset sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lähistöllä on Talman rinteet sekä monia muita harrastusmahdollisuuksia Keravan ja Nikkilän alueella.

Lapsen ja nuoren lähiverkoston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Vanhemmat ja muut läheiset voivat vierailla Metsärinteessä ja lapset/nuoret käyvät kotilomilla. Työmenetelmiä kehitetään vastaamaan nykypäivän haasteita, esimerkiksi neuropsykiatristen lasten tarpeet huomioiden. Metsärinteessä jokaisella lapsella on omahoitajatyöpari.

Yhteistyökumppaneista merkittävimpiä ovat kuntien sosiaalitoimien lisäksi lasten- ja nuorisopsykiatria, päihdehoitoyksiköt sekä opettajat ja opiskeluhuolto. Sosiaalityöntekijöiden kanssa pidetään yhteyttä puhelimitse ja tapaamisissa. Lapset/nuoret tapaavat sosiaalityöntekijäänsä säännöllisesti.

Lapset ja nuoret voivat Metsärinteessä jatkaa omia harrastuksiaan mahdollisuuksien mukaan ja jokaiselle pyritään löytämään sopiva harrastus tai mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Heitä tuetaan kuljetuksin sekä yhdessä tekemällä. Loma-aikoina on mahdollista mökkeillä ja retkeillä. Metsärinteen kodinomaisuus ja päivärytmi luovat turvallisuutta. Lapset ja nuoret osallistuvat ruuanlaittoon ja muihin kotitöihin kukin oman mielenkiintonsa ja voimavarojensa mukaan.

Metsärinteen vahvuutena on joustava ja yksilöllisyyttä kunnioittava laadukas asiakastyö.