Henkilökunta

Yksikön vastaavana toimii Veli-Matti Viitanen, jolla on yli 30-vuoden kokemus lastensuojelutyöstä. Perheasema Purjeessa Veli-Matti on työskennellyt alusta alkaen osastotyössä, perhetyössä sekä johtajana. Toiminnanjohtaja Anu Viitanen on yksikön vastuuhenkilö ja hän osallistuu myös hoito- ja kasvatustyöhön. Anu on aiemmin työskennellyt pitkään mm. koulun sosiaalityössä sekä lastensuojelussa perhetyöntekijänä.

Metsärinteessä on kokenut, pitkäaikainen ja sitoutunut henkilökunta. Hoito- ja kasvatustehtävissä toimii vastaava ohjaaja ja seitsemän (7) vakituista ohjaajaa, joilla on sosionomin, nuorisotyön, yhteisöpedagogin, lähihoitajan ja sairaanhoitajan koulutukset. Tämän lisäksi kanssamme työskentelee viisi (5) pitkäaikaista sijaista, joilla on luokanopettajan ja sosionomin koulutukset.

Henkilökunnalla on monenlaisia lisäkoulutuksia: ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (4hlöä), ammatillinen opettaja (AMO), NLP, koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, eräopas, kuntohoitaja, perheinterventio, yhteisökehittäjän erikoistumisopinnot ja Social panorama. Lisäksi lukuisia haastavien nuorten kohtaamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin, kiintymyssuhteisiin ja toiminnallisiin menetelmiin liittyviä lyhyempiä koulutuksia.

Työryhmällä on säännöllinen työnohjaus kerran kuukaudessa. Työtä kehitetään jatkuvasti työkokouksissa kehittämispäivillä ja kouluttautumalla.