Muut palvelut

Metsärinne tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa, jälkihuoltoa ja perhetyötä.
Toiminnan piiriin pääsee sosiaalitoimen kautta.
Toiminta toteutetaan nimetyn ohjaajan ja hänen työparinsa kanssa. Tukitoimintaa
voidaan tarjota nepsy-vahvisteisesti, mikäli on tarve.
Toimintaympäristö on vaihteleva. Lasta voidaan tavata esim. ulkoilun merkeissä,
urheilu- ja kulttuuripaikossa, kotona tai Metsärinteessä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 • ohjaukselliset keskustelut
 • luovat ja toiminnalliset tapaamiset
 • tukea erilaisiin asiointikäynteihin
 • koulunkäynnin tukeminen
 • sos.taitojen vahvistaminen
 • omasta itsestä ja arjen asioista huolehtiminen
 • opiskelujen ohjaaminen, ammattiin ja työnhakuun
  tukeminen
 • nuorilla päihteettömän ja rikoksettoman elämän
  tukeminen
 • mahdollisuus tukijaksoihin Metsärinteessä (viikonloput,
  loma-ajat)

Jälkihuolto

 • ohjaaminen, tukeminen ja neuvonta
 • autetaan tulevaisuuden suunnittelussa, asunnon
 • hankinnassa, itsenäisessä asumisessa
 • tuetaan opinnoissa ja työllistymisessä
 • opastetaan rahankäytössä (laskujen maksut, kauppa-
 • asiat yms.)
 • autetaan konkreettisissa arjen asioissa (tukien/etuuksien
 • hakeminen)
 • arjen hallinta kokonaisuudessaan

Perhetyö

 • lastensuojelun asiakkaille
 • perheen yksilöllisiä tarpeita tukevaa tukityötä
 • tavoitteet sosiaalityöntekijän, perheen ja Metsärinteen
  yhdessä asettamia
 • sisältää perheen tapaamisia eri kokoonpanoissa